Skip to main content

3 Courses

Система за управление на знанието в училище
Система за управление на знанието в училище
Preview Course

Система за управление на знанието в училище

Система за управление на знанието в училище

Системата за управление на знанието е инструмент, който ще подпомогне директно развитието на училището като учеща организация в следните измерения на Модела на учещо училище :

 • Създаване на възможности за непрекъснато обучение

 • Насърчаване на сътрудничеството и екипното обучение 

 • Насърчаване на изследването, диалога и иновациите

 • Създаване на вътрешни системи за споделяне на знание

 • Свързване на училището със заобикалящата го общност


 • (3)
 • Акумулиране и съхранение на знанието в колектива: Модели, идеи, добри практики
  Система за управление на знанието в училище
  Preview Course
  Споделяне на знанието: Модели, идеи, добри практики
  Система за управление на знанието в училище
  Preview Course

  Система за управление на знанието в училище

  Споделяне на знанието: Модели, идеи, добри практики

 • (0)