Прескочи на основното съдържание

Зареждане
Click if page fails to load
 • СЪДЪРЖАНИЕ И НАСОКИ ЗА РАБОТА

  Системата за управление на знанието е предназначена както за учителите, така и за училищното ръководство. Тя има за цел да идентифицира наличното знание и експертиза в училището, да акумулира нови знания и умения, да осигури пространство за съхранение и споделяне на личен и организационен опит. Чрез нея училищния екип може да се обучава и да черпи от опита на други училища, които са споделили свои добри практики на платформата. 

  Системата за управление на знанието е инструмент, който ще подпомогне директно развитието на училището като учеща организация в следните измерения на 
  Модела на учещо училище :

  • Създаване на възможности за непрекъснато обучение

  • Насърчаване на сътрудничеството и екипното обучение 

  • Насърчаване на изследването, диалога и иновациите

  • Създаване на вътрешни системи за споделяне на знание

  • Свързване на училището със заобикалящата го общност


  Останалите две измерения на модела – участие на колектива за изграждане на споделена визия и управленски екип, който се учи и развива други учещи се лидери (стратегическо лидерство), се подпомагат индиректно като част от променящата се организационна култура.

  Системата за управление на знанието се състои от 4 стъпки, които препоръчваме да се изпълнят последователно:

  1. Оценка на наличното знание и експертиза на учителите в училището:

  - учителите попълват три въпросника за самооценка

  - училищното ръководство дава оценка на работата на всеки учител 

  2. Акумулиране и съхранение на знанието: 

   - план за личностно развитие на всеки учител

  - план за развитие на училищния колектив 

  - модели, идеи и добри практики за придобиване на нови знания и умения

  3. Приложение на знанието: 

  - библиотека с добри практики, в която може да споделите своите успехи или да почерпите вдъхновение от ваши колеги

  4. Споделяне на знание в общността

   - каталог с различни начини за споделяне на знанието на организационно ниво 

  - тематични форуми 


  Приятна работа!

  Екипът на проект "Учещи училища" 


 • Инструменти за самооценка на учителя

 • Оценка и контрол от училищното ...

 • Акумулиране и съхранение на знанието

 • Приложение на знанието

 • Споделяне на знание в общността

 • Оценка на въздействието