Прескочи на основното съдържание

Зареждане
Click if page fails to load
 • СЪДЪРЖАНИЕ И НАСОКИ ЗА РАБОТА

  Учещото училище е организация, в която хората имат обща визия, усещат и интерпретират променящата се среда и генерират нови познания, които от своя страна използват, за да създават иновации в образованието. 


  Моделът на учещо училище е представен в три отделни компонента.


  1. Описание на модела - представяне, измерения, прилагане, интерпретация на резултатите. 

  2. Въпросник за самооценка на училищните екипи - за учители и директори.

  3. Библиотека с добри практики.

  Запознайте се с теоретичното описание на модела на учещо училище и попълнете въпросника, за да проверите в кои направления сте постигнали успех и в кои са необходими още усилия. Резултатите от попълнения въпросник представят моментна снимка на това къде се намира училището по отношение на модела. За да се постигне по-всеобхватна картина, е препоръчително в рамките на едно училище въпросниците да се попълват от представители на:

  - училищното ръководство (директори, зам. директори)

  - главни учители

  - председатели на МО

  - начални учители

  - учители от различни предметни области

  След попълването на въпросниците, всеки участник ще има достъп до файла за интерпретация на резултатите, а директорът ще получи обобщен доклад с резултатите на всички участници от екипа на съответното училище.

  В библиотеката с добри практики ще откриете примери от различни учещи училища в България, Италия, Испания и Турция. Ако резултатът на Вашият екип е висок в поне едно от измеренията на модела, Ви каним да споделите своя добра практика, за да демонстрирате постиженията си и да споделите опита си със свои колеги от други училища.

  Приятна работа!

  Екипът на проект "Учещи училища" 


 • Модел за измерване на училището като ...

 • Въпросник за самооценка в 7 стъпки

 • Библиотека с добри практики