Прескочи на основното съдържание

  • Инструменти за самооценка на учителя

    Инструментът за самооценка на учителите е разделен на 3 части. 

    Всеки учител следва да оцени своята работа по зададените критерии от 1 до 5 по скалата на Ликерт.